Sweet Tooth (2021) การผจญภัยท่ามกลางโลกหลังภัยพิบัติ

เพราะการกระทำของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอ ทำให้ถูกธรรมชาติลงโทษด้วยไวรัส เพื่อกำจัดมนุษย์ให้ได้มากที่สุด แต่ขณะนั้นเองกลับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ทารกครึ่งคนครึ่งสัตว์เกิดกันทั่วโลก Sweet Tooth (2021) พวกเขาถูกเรียกว่า ไฮบริด เทพนิยายแบบใหม่ฉบับ DC Comics ออนแอร์แล้วใน Netflix